Bij elke nieuwe aanvraag die binnenkomt gebruik ik een bepaalde werkwijze.
Hieronder heb ik uiteen gezet hoe het in zijn werk gaat als u bij mij een verzoek of aanvraag doet:

Indien ik via email of telefonisch een aanvraag krijg, maak ik een afspraak om langs te komen om het één en ander te bespreken.
Ik zal u dan een aantal vragen stellen, zoals:

• Wat zijn de werkzaamheden die gedaan moeten worden?
• Welke materialen wilt u gebruiken?
• In welk tijdsbestek wilt u de werkzaamheden het liefst gedaan hebben? ( Indien mogelijk )
• Wat is de totale prijs wat u te besteden heeft i.v.m. kwaliteit van de materialen?
• Heeft u al over bepaalde kleuren nagedacht?

Dit zijn enkele voorbeeld vragen, die gesteld kunnen worden.
Tevens maak ik een schets van de situatie en indien nodig een foto om het terug te kunnen kijken als ik de situatie moet aanpassen.
Uiteraard neem ik ook de maten van bestaande ruimte(n) op om te kunnen berekenen welke materialen nodig zijn en hoeveel.
Het is mijn visie om samen met u mee te denken en naar de beste oplossing te zoeken, zodat uw wens vervuld kan worden.
Nadat ik genoeg informatie heb verzameld, stel ik een offerte op en verstuur deze dan naar u.
Ik kan uiteraard bij u langs komen om de offerte te bespreken indien u dit prettig vindt.

Indien de offerte gegund wordt, maak ik een afspraak met u wanneer ik met de werkzaamheden kan starten.
Tijdens mijn werkzaamheden probeer ik zoveel mogelijk alles op orde te houden en u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Helaas is (enige) overlast vaak onvermijdelijk.
Op het eind van de werkdag ruim ik altijd zoveel als mogelijk is op, zodat het redelijk netjes achter blijft en ik de volgende dag weer in een schone (opgeruimde) ruimte kan werken.

Tijdens de werkzaamheden zal ik regelmatig met u overleggen of alles naar wens gaat en of er nog eventueel aanpassingen nodig zijn. Mochten er door onvoorziene omstandigheden aanpassingen nodig zijn, dan meld ik dit aan u wanneer dit extra kosten met zich mee brengt.
Zodra de opdracht afgerond is, loop ik samen met u de gedane werkzaamheden na om te kijken of alles naar wens is gedaan.
Is alles naar wens gegaan, dan ruim ik mijn gereedschap op en zeg ik graag tegen u:

 

Tot de volgende keer!